اخبار جدید فرمانده ناجا

مناقشه ارمنستان و آذربایجان باید پشت میز مذاکره حل شود

مناقشه ارمنستان و آذربایجان باید پشت میز مذاکره حل شود

واکنش جانشین ناجا به اصابت توپ و راکت به خاک ایران در جنگ آذربایجان و ارمنستان

واکنش جانشین ناجا به اصابت توپ و راکت به خاک ایران در جنگ آذربایجان و ارمنستان

نیازمند حمایت قضائی هستیم/ در قانون به کارگیری سلاح مشکل داریم

نیازمند حمایت قضائی هستیم/ در قانون به کارگیری سلاح مشکل داریم

ضرورت ایجاد بسترهای لازم در رسیدن به نقطه مطلوب هوشمندسازی پلیس

ضرورت ایجاد بسترهای لازم در رسیدن به نقطه مطلوب هوشمندسازی پلیس