ناودسته‌های پهپادبر عامل افزایش اقتدار دریایی ایران
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ناودسته‌های پهپادبر عامل افزایش اقتدار دریایی ایران

تبریک امیر ایرانی در پی کسب مقام برتر اجلاسیه بین المللی فعالان مهدوی
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

تبریک امیر ایرانی در پی کسب مقام برتر اجلاسیه بین المللی فعالان مهدوی

ارتقای توان رزم در اولویت ما است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ارتقای توان رزم در اولویت ما است

حضور نیروهای دریایی در آب‌های دنیا ضامن ارتقا امنیت‌ پایدار است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

حضور نیروهای دریایی در آب‌های دنیا ضامن ارتقا امنیت‌ پایدار است

امنیت دریانوردی کشتی‌هایمان را به‌طور مستقل اداره می‌کنیم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

امنیت دریانوردی کشتی‌هایمان را به‌طور مستقل اداره می‌کنیم

کوچکترین حرکت دشمن با واکنش قاطع نیروهای مسلح مواجه خواهد شد/توانمندی بالای نیروهای مسلح در تمامی حوزه‌ها
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

کوچکترین حرکت دشمن با واکنش قاطع نیروهای مسلح مواجه خواهد شد/توانمندی بالای نیروهای مسلح در تمامی حوزه‌ها