اخبار جدید فرنوش نوبخت

چشم امید مترو به مجلسی‌ها/ نیاز به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای تجهیزات و تعمیرات

چشم امید مترو به مجلسی‌ها/ نیاز به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای تجهیزات و تعمیرات

اعزام قطارهای فوق‌العاده سریع‌السیر به مترو تهران

اعزام قطارهای فوق‌العاده سریع‌السیر به مترو تهران