اخبار جدید فرهاد حمیداوی

حمیداوی: مدیر عاملی استقلال به من پیشنهاد شد/مرادمند با ۱۲ میلیارد و سرلک با ۵ میلیارد به سرخابی‌ها پیوستند

حمیداوی: مدیر عاملی استقلال به من پیشنهاد شد/مرادمند با ۱۲ میلیارد و سرلک با ۵ میلیارد به سرخابی‌ها پیوستند

حمیداوی: رحمتی از استقلال پیشنهاد مربیگری داشت/ امیدوارم پولمان را از پرسپولیس زودتر بگیریم

حمیداوی: رحمتی از استقلال پیشنهاد مربیگری داشت/ امیدوارم پولمان را از پرسپولیس زودتر بگیریم