اخبار جدید فرهاد دژپسند

پیش‌بینی دژپسند از آینده بازار سرمایه / سهام عدالت خود را چه کنیم؟

پیش‌بینی دژپسند از آینده بازار سرمایه / سهام عدالت خود را چه کنیم؟

امکان توزیع سود به صورت الکترونیکی در بازار سرمایه فراهم شد

امکان توزیع سود به صورت الکترونیکی در بازار سرمایه فراهم شد

داراسوم در آینده نزدیک عرضه می‌شود / توصیه دژپسند به سرمایه‌گذاران در بورس

داراسوم در آینده نزدیک عرضه می‌شود / توصیه دژپسند به سرمایه‌گذاران در بورس

نوسان ذات بازار سرمایه است/ باید از افزایش نرخ سود بین بانکی جلوگیری شود

نوسان ذات بازار سرمایه است/ باید از افزایش نرخ سود بین بانکی جلوگیری شود

ثابت شد رشد بورس تاثیری بر گرانی کالاها ندارد / حکومت از بازار سرمایه حمایت خواهد کرد

ثابت شد رشد بورس تاثیری بر گرانی کالاها ندارد / حکومت از بازار سرمایه حمایت خواهد کرد