سهام بورسی  این شرکت ۲۰ هزار میلیاردی به فرهنگیان داده میشود
اخبار جدید فرهنگی

سهام بورسی این شرکت ۲۰ هزار میلیاردی به فرهنگیان داده میشود

واریز ۱۲۵ میلیارد به حساب بازنشستگان فرهنگی
اخبار جدید فرهنگی

واریز ۱۲۵ میلیارد به حساب بازنشستگان فرهنگی

فیش حقوقی فرهنگیان و معلمان با مزایای جدید در شهریور ۱۴۰۲
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

فیش حقوقی فرهنگیان و معلمان با مزایای جدید در شهریور ۱۴۰۲

خبر خوش وزیر آموزش و پرورش درباره استخدام
اخبار جدید فرهنگی

خبر خوش وزیر آموزش و پرورش درباره استخدام

خودروی قسطی به فرهنگیان تعلق می‌گیرد؟
اخبار جدید اقتصادی

خودروی قسطی به فرهنگیان تعلق می‌گیرد؟

اسکان تابستانه بیش از ۱۰۰۰ خانوار در مراکز رفاهی و آموزشی اصفهان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اسکان تابستانه بیش از ۱۰۰۰ خانوار در مراکز رفاهی و آموزشی اصفهان

خبر خوش برای بازنشستگان فرهنگی
اخبار جدید اقتصادی

خبر خوش برای بازنشستگان فرهنگی

بهترین کشورها برای معلمان کجاست؟
اخبار جدید فرهنگی

بهترین کشورها برای معلمان کجاست؟

جزئیات جدید درباره رتبه بندی فرهنگیان بازنشسته
اخبار جدید فرهنگی

جزئیات جدید درباره رتبه بندی فرهنگیان بازنشسته

پیگیری «حقوق» فرهنگیان بازنشسته با اجرای رتبه‌بندی
اخبار جدید اقتصادی

پیگیری «حقوق» فرهنگیان بازنشسته با اجرای رتبه‌بندی

top