اخبار جدید فرهنگ > فرهنگ و ارشاد اسلامی

آسیب‌دیدگان مشاغل فرهنگی و هنری از کرونا به سامانه تسهیلات مراجعه کنند

آسیب‌دیدگان مشاغل فرهنگی و هنری از کرونا به سامانه تسهیلات مراجعه کنند