اخبار جدید فروشگاه اینترنتی

شورای اجرای فناوری اطلاعات خواستار توقف فعالیت «امتا» برای احراز هویت کاربران شد

شورای اجرای فناوری اطلاعات خواستار توقف فعالیت «امتا» برای احراز هویت کاربران شد