خطای مدیران به پای حکومت نوشته می‌شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

خطای مدیران به پای حکومت نوشته می‌شود

هرگونه فساد اداری خط قرمز سازمان امور مالیاتی است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

هرگونه فساد اداری خط قرمز سازمان امور مالیاتی است

فسادستیزی سرلوحه امور وزارت ارتباطات قرار گیرد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

فسادستیزی سرلوحه امور وزارت ارتباطات قرار گیرد

همه دستگاه‌ها در امر مبارزه با فساد مسئول هستند/ بستن گلوگاه‌های فساد نیاز به اصلاح قوانین دارد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

همه دستگاه‌ها در امر مبارزه با فساد مسئول هستند/ بستن گلوگاه‌های فساد نیاز به اصلاح قوانین دارد

رئیس‌جمهور اصول ۱۲ گانه مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت ابلاغ کرد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

رئیس‌جمهور اصول ۱۲ گانه مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت ابلاغ کرد

رئیسی اصول مقابله با فساد اداری و اقتصادی را ابلاغ کرد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

رئیسی اصول مقابله با فساد اداری و اقتصادی را ابلاغ کرد

لزوم مقابله شورای شهر با فساد اداری/کاهش ریسک مقابله با زلزله، درگروی اجرای صحیح طرح تفصیلی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

لزوم مقابله شورای شهر با فساد اداری/کاهش ریسک مقابله با زلزله، درگروی اجرای صحیح طرح تفصیلی