اخبار جدید فطریه

دفتر آیت الله سیستانی مبلغ فطریه سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد

دفتر آیت الله سیستانی مبلغ فطریه سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد