واریز بیش از یک میلیارد تومان فطریه در تهران / کدام خانوارها فطریه گرفتند؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

واریز بیش از یک میلیارد تومان فطریه در تهران / کدام خانوارها فطریه گرفتند؟

فطریه چیست + مبلغ سال ۱۴۰۱، احکام، مقدار کفاره، زکات فطره مهمان
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

فطریه چیست + مبلغ سال ۱۴۰۱، احکام، مقدار کفاره، زکات فطره مهمان

اختصاص فطریه به زندانیان نیازمند منع شرعی ندارد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اختصاص فطریه به زندانیان نیازمند منع شرعی ندارد

آمادگی سازمان بهزیستی برای دریافت زکات فطریه
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمادگی سازمان بهزیستی برای دریافت زکات فطریه

دفتر رهبر انقلاب مبلغ فطریه سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دفتر رهبر انقلاب مبلغ فطریه سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد

دفتر آیت الله سیستانی مبلغ فطریه سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد
اخبار برگزیده اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار برگزیده اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار برگزیده اخبار جدید اجتماعی و حوادث

دفتر آیت الله سیستانی مبلغ فطریه سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد