اخبار جدید فقر

یک دهه گرفتاری ‌با حساب‌های اجاره‌ای /  فقرایی که هویتشان را اجاره می‌دهند

یک دهه گرفتاری ‌با حساب‌های اجاره‌ای / فقرایی که هویتشان را اجاره می‌دهند

نان و پنیر با آوای محزونِ «ملاممدجان» / ماه‌هاست گوشت نخورده‌ایم!

نان و پنیر با آوای محزونِ «ملاممدجان» / ماه‌هاست گوشت نخورده‌ایم!

بی‌پول‌تر شدن اقشار ضعیف و شکم‌هایی که گرسنه‌تر می‌شوند| وزارت بهداشت: وضعیت تغذیه مردم بدتر می‌شود

بی‌پول‌تر شدن اقشار ضعیف و شکم‌هایی که گرسنه‌تر می‌شوند| وزارت بهداشت: وضعیت تغذیه مردم بدتر می‌شود

بی‌پول‌تر شدن اقشار ضعیف و شکم‌هایی که گرسنه‌تر می‌شوند| وزارت بهداشت: وضعیت تغذیه مردم بدتر می شود

بی‌پول‌تر شدن اقشار ضعیف و شکم‌هایی که گرسنه‌تر می‌شوند| وزارت بهداشت: وضعیت تغذیه مردم بدتر می شود

ده سال اعانه‌پردازی به مردم؛ چرا همه چیز به «یارانه» ختم می‌شود؟

ده سال اعانه‌پردازی به مردم؛ چرا همه چیز به «یارانه» ختم می‌شود؟

رئیسی: با مشکلاتی مواجه هستیم که دشمن برای ما ایجاد کرد/ فقر و بیکاری یکی از علل جرم است

رئیسی: با مشکلاتی مواجه هستیم که دشمن برای ما ایجاد کرد/ فقر و بیکاری یکی از علل جرم است

بازار خرید و فروش اعضای بدن / کلیه ۱۵۰، ‌نیمی از کبد ۲۰۰ میلیون تومان!

بازار خرید و فروش اعضای بدن / کلیه ۱۵۰، ‌نیمی از کبد ۲۰۰ میلیون تومان!