اخبار جدید فناوری اطلاعات

تاکید قالیباف بر رویکرد فرصت‌محوری به جای تهدیدانگاری در فضای مجازی

تاکید قالیباف بر رویکرد فرصت‌محوری به جای تهدیدانگاری در فضای مجازی

تأکید قالیباف بر رویکرد فرصت محوری به جای تهدیدانگاری در حوزه ارتباطات

تأکید قالیباف بر رویکرد فرصت محوری به جای تهدیدانگاری در حوزه ارتباطات

سازمان انرژی اتمی با تکنیک‌های هسته‌ای جدید آفات باغداری را کنترل می‌کند

سازمان انرژی اتمی با تکنیک‌های هسته‌ای جدید آفات باغداری را کنترل می‌کند