اخبار جدید فواد حسین وزیر خارجه عراق

تماس وزیران خارجه عراق و عربستان با محوریت حفاظت از هیئت‌های دیپلماتیک

تماس وزیران خارجه عراق و عربستان با محوریت حفاظت از هیئت‌های دیپلماتیک