اخبار جدید فوتبال اروپا

فیلمی از تمرینات آماده سازی بازیکنان بارسلونا

فیلمی از تمرینات آماده سازی بازیکنان بارسلونا

بلژیک یک – ساحل عاج یک/ فرار “فیل‌ها” از شکست مقابل تیم نخست جهان در بروکسل

بلژیک یک – ساحل عاج یک/ فرار “فیل‌ها” از شکست مقابل تیم نخست جهان در بروکسل

انگلیس ۳ – ولز صفر/ پیروزی بی دردسر “سه شیر‌ها” مقابل شاگردان گیگز

انگلیس ۳ – ولز صفر/ پیروزی بی دردسر “سه شیر‌ها” مقابل شاگردان گیگز

بلژیک یک – ساحل عاج یک/ فرار “فیل‌ها” از شکست مقابل تیم نخست جهان در بروسکل

بلژیک یک – ساحل عاج یک/ فرار “فیل‌ها” از شکست مقابل تیم نخست جهان در بروسکل