اخبار جدید فوتبال فرانسه

گزارش روزنامه فرانسوی درخصوص وضعیت انتقال سامان قدوس به برنتفورد

گزارش روزنامه فرانسوی درخصوص وضعیت انتقال سامان قدوس به برنتفورد

بررسی تاثیر کرونا بر ضرر مالی باشگاه های معتبر جهان ؛ بارسلونا بیشترین آسیب را دید

بررسی تاثیر کرونا بر ضرر مالی باشگاه های معتبر جهان ؛ بارسلونا بیشترین آسیب را دید

نیمار هم کرونا گرفت ؛ ابتلای سه ستاره پاری سن ژرمن به ویروس کووید ۱۹

نیمار هم کرونا گرفت ؛ ابتلای سه ستاره پاری سن ژرمن به ویروس کووید ۱۹

سامان قدوس گرانتر از مهدی طارمی ؛ درخواست مبلغ سنگین باشگاه آمیا برای فروش لژیونر ایرانی

سامان قدوس گرانتر از مهدی طارمی ؛ درخواست مبلغ سنگین باشگاه آمیا برای فروش لژیونر ایرانی

ایستادن بایرن مونیخ بر بام فوتبال باشگاهی اروپا ؛ رویای قهرمانی پاری سن ژرمن بر باد رفت

ایستادن بایرن مونیخ بر بام فوتبال باشگاهی اروپا ؛ رویای قهرمانی پاری سن ژرمن بر باد رفت