اخبار جدید فولکس واگن

مدیر عامل شرکت فولکس واگن : “ما در انتظار عرضه اتومبیل شرکت اپل و آغاز کار رقیب جدید خود هستیم

مدیر عامل شرکت فولکس واگن : “ما در انتظار عرضه اتومبیل شرکت اپل و آغاز کار رقیب جدید خود هستیم