«فیاضی» می‌تواند وزارت آموزش و پرورش را به بهترین شکل اداره کند
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

«فیاضی» می‌تواند وزارت آموزش و پرورش را به بهترین شکل اداره کند

نماینده مجلس: «فیاضی» می‌تواند تحولات شگرفی در آموزش و پرورش صورت دهد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

نماینده مجلس: «فیاضی» می‌تواند تحولات شگرفی در آموزش و پرورش صورت دهد

سکان دار سابق آموزش و پرورش از خجالت وزیر پیشنهادی درآمد!
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

سکان دار سابق آموزش و پرورش از خجالت وزیر پیشنهادی درآمد!

زمان جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اعلام شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

زمان جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اعلام شد

زمان جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

زمان جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

نقشه ویژه فیاضی برای حقوق فرهنگیان
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

نقشه ویژه فیاضی برای حقوق فرهنگیان

مسعود فیاضی در مورد رتبه ‌بندی معلمان چه گفت؟
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

مسعود فیاضی در مورد رتبه ‌بندی معلمان چه گفت؟