بهترین کلاس آنلاین فیزیک دهم و یازدهم
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بهترین کلاس آنلاین فیزیک دهم و یازدهم

فیزیک محض؛ آشکارکننده حقایق کیهان
اخبار جدید گوناگون

فیزیک محض؛ آشکارکننده حقایق کیهان

کاشفان رازهای «عمل شبح‌وار» | سه دانشمند برای کار در زمینه مکانیک کوانتومی برنده نوبل فیزیک ۲۰۲۲ شدند
اخبار جدید بین الملل

کاشفان رازهای «عمل شبح‌وار» | سه دانشمند برای کار در زمینه مکانیک کوانتومی برنده نوبل فیزیک ۲۰۲۲ شدند

تولید سردترین ماده جهان ؛۳ میلیارد برابر سردتر از فضای میان ستاره‌ای
اخبار جدید فناوری

تولید سردترین ماده جهان ؛۳ میلیارد برابر سردتر از فضای میان ستاره‌ای

تولید سردترین ماده جهان در آزمایشگاه | شبیه‌سازی فیزیک کوانتومی
اخبار جدید فناوری

تولید سردترین ماده جهان در آزمایشگاه | شبیه‌سازی فیزیک کوانتومی

معمای تاریک کیهان
اخبار جدید گوناگون

معمای تاریک کیهان

از "فیزیک ذرات"  چه می‌دانید؟
اخبار جدید گوناگون

از "فیزیک ذرات" چه می‌دانید؟

پیش‌بینی رفتار اجسام با مکانیک کلاسیک
اخبار جدید گوناگون

پیش‌بینی رفتار اجسام با مکانیک کلاسیک

مکانیک کوانتوم؛ کاربردی توقف ناپذیر
اخبار جدید گوناگون

مکانیک کوانتوم؛ کاربردی توقف ناپذیر

اصل عدم قطعیت؛ پایه‌گذار مکانیک مدرن
اخبار جدید گوناگون

اصل عدم قطعیت؛ پایه‌گذار مکانیک مدرن

top