اخبار جدید فین تک

رئیس هیأت مدیره انجمن فین‌تک ایران: الزام دریافت مجوز نوآوری را از بین می‌برد

رئیس هیأت مدیره انجمن فین‌تک ایران: الزام دریافت مجوز نوآوری را از بین می‌برد