اخبار جدید فیک نیوز

دروغ و شایعه نباید جای اخبار حقیقی و رسمی را بگیرد

دروغ و شایعه نباید جای اخبار حقیقی و رسمی را بگیرد

کوتاه شدن دست رسانه‌های فیک با شکل‌گیری شبکه ملی اطلاعات

کوتاه شدن دست رسانه‌های فیک با شکل‌گیری شبکه ملی اطلاعات

برای ساماندهی پایگاه‌های خبری هنوز راهکار مشخصی نداریم

برای ساماندهی پایگاه‌های خبری هنوز راهکار مشخصی نداریم

پروژه اختلاف افکنی بین ایران و امارات؛ فیک نیوز‌هایی که این بار هم لو رفتند!

پروژه اختلاف افکنی بین ایران و امارات؛ فیک نیوز‌هایی که این بار هم لو رفتند!

تصویب قوانین سختگیرانه‌ برای برخورد با فیک‌نیوزها/ دشمنان برای پیشبرد اهدافشان اخبار  جعلی علیه ایران منتشر می‌کنند

تصویب قوانین سختگیرانه‌ برای برخورد با فیک‌نیوزها/ دشمنان برای پیشبرد اهدافشان اخبار جعلی علیه ایران منتشر می‌کنند

تهران نیازی به بمب هسته‌ای ندارد/ غرب به دنبال جریان سازی علیه ایران است

تهران نیازی به بمب هسته‌ای ندارد/ غرب به دنبال جریان سازی علیه ایران است

فیک‌نیوز‌ها به دنبال تضعیف ایران هستند/ باید مراقب باشیم تا گرفتار خبر‌های فیک نشویم

فیک‌نیوز‌ها به دنبال تضعیف ایران هستند/ باید مراقب باشیم تا گرفتار خبر‌های فیک نشویم