اخبار جدید قائم مقام رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه