اخبار جدید قابلیت جدید

مایکروسافت طی به‌روزرسانی‌های کوچک قابلیت‌های جدید Experience Packs را به ویندوز ۱۰ اضافه می‌کند

مایکروسافت طی به‌روزرسانی‌های کوچک قابلیت‌های جدید Experience Packs را به ویندوز ۱۰ اضافه می‌کند