انتصاب مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

انتصاب مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران

کاهش ۲۸ میلیارد مترمکعب از منابع آب تجدیدشونده کشور
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش ۲۸ میلیارد مترمکعب از منابع آب تجدیدشونده کشور

کنتورهای آب، هوشمند می شوند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کنتورهای آب، هوشمند می شوند

تخصیص ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار مالی فوری برای رفع مشکلات خوزستان
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تخصیص ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار مالی فوری برای رفع مشکلات خوزستان

آب زاینده رود ربطی به کارون ندارد/ طرح های انتقال آب را قبول کنید
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آب زاینده رود ربطی به کارون ندارد/ طرح های انتقال آب را قبول کنید

۳۰۰ شهر کشور در وضعیت تنش آبی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

۳۰۰ شهر کشور در وضعیت تنش آبی

اعتراض ایران نسبت به رعایت حق آبه هیرمند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

اعتراض ایران نسبت به رعایت حق آبه هیرمند