اخبار جدید قاسم جان بابایی

سلامتکده ها می توانند به بیماران سرپایی کرونا خدمات بدهند

سلامتکده ها می توانند به بیماران سرپایی کرونا خدمات بدهند

تجهیز ۲بیمارستان بروجرد/آماده صدور مجوز ساخت بیمارستان جدید هستیم

تجهیز ۲بیمارستان بروجرد/آماده صدور مجوز ساخت بیمارستان جدید هستیم

کیت‌های تشخیص سریع کرونا در همه استان‌ها توزیع می‌شود

کیت‌های تشخیص سریع کرونا در همه استان‌ها توزیع می‌شود

افزایش موارد ابتلا به کرونا در خانواده ها/درخواست از کادر پرستاری

افزایش موارد ابتلا به کرونا در خانواده ها/درخواست از کادر پرستاری

لزوم توسعه بیمارستان قروه/بخش های آی سی یو و زایمان تجهیز می شوند

لزوم توسعه بیمارستان قروه/بخش های آی سی یو و زایمان تجهیز می شوند