اخبار جدید قاسم رضایی

امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است/ مقابله با اراذل و اوباش یکی از مطالبات مردم است

امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است/ مقابله با اراذل و اوباش یکی از مطالبات مردم است

جانشین ناجا: آذربایجان و ارمنستان اشتباه خود را پذیرفتند

جانشین ناجا: آذربایجان و ارمنستان اشتباه خود را پذیرفتند

مناقشه ارمنستان و آذربایجان باید پشت میز مذاکره حل شود

مناقشه ارمنستان و آذربایجان باید پشت میز مذاکره حل شود