طلب ۹۰۰ میلیاردی بنیاد مستضعفان از وزارت نیرو در بودجه تعیین تکلیف شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

طلب ۹۰۰ میلیاردی بنیاد مستضعفان از وزارت نیرو در بودجه تعیین تکلیف شود

بازدید هیئت پارلمانی ایران از حوزه‌های رأی‌گیری انتخابات ونزوئلا
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

بازدید هیئت پارلمانی ایران از حوزه‌های رأی‌گیری انتخابات ونزوئلا

هوشمندی دولت و صبوری مردم مانع از تحقق برنامه دشمن برای تکرار حوادث آبان 98 شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

هوشمندی دولت و صبوری مردم مانع از تحقق برنامه دشمن برای تکرار حوادث آبان 98 شد

سفرهای استانی دولت موجب تصمیم‌گیری برای حل مشکلات با توجه به مشاهدات عینی می‌شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

سفرهای استانی دولت موجب تصمیم‌گیری برای حل مشکلات با توجه به مشاهدات عینی می‌شود

نماینده مجلس: قطعی برق مکرر باعث آسیب دیدن وسایل برقی مردم شده است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

نماینده مجلس: قطعی برق مکرر باعث آسیب دیدن وسایل برقی مردم شده است

مجلس حامی تقویت صنعت خودروی کشور است
اخبار جدید خودرو ">اخبار جدید خودرو ">اخبار جدید خودرو

مجلس حامی تقویت صنعت خودروی کشور است

ساعدی: جریان مدعی با ایجاد نارضایتی در دوسال گذشته به دنبال کاهش مشارکت مردم در انتخابات بود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ساعدی: جریان مدعی با ایجاد نارضایتی در دوسال گذشته به دنبال کاهش مشارکت مردم در انتخابات بود