در سوریه زندگی جریان دارد!
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

در سوریه زندگی جریان دارد!

یک فعال سیاسی:برای احترام به روح قانون اساسی جلوی مصوبات اخیر مجلس گرفته شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

یک فعال سیاسی:برای احترام به روح قانون اساسی جلوی مصوبات اخیر مجلس گرفته شود

قانون عادی نمی‌تواند قانون اساسی را محدود کند
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

قانون عادی نمی‌تواند قانون اساسی را محدود کند

ظریفیان: قانون اساسی را نمی توان محدود کرد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ظریفیان: قانون اساسی را نمی توان محدود کرد

ظرفیت های قانون اساسی بسیار فوق العاده است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ظرفیت های قانون اساسی بسیار فوق العاده است

جوکار: هدف اصلی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شایسته سالاری است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

جوکار: هدف اصلی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شایسته سالاری است

نظری: با کنار نهادن دعواهای بی خاصیت به فکر ملت باشیم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

نظری: با کنار نهادن دعواهای بی خاصیت به فکر ملت باشیم

جنیدی:گزارش پایش اجرای قانون اساسی برای اولین بار از زمان شکل گیری قانون اساسی فعلی تهیه شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

جنیدی:گزارش پایش اجرای قانون اساسی برای اولین بار از زمان شکل گیری قانون اساسی فعلی تهیه شد