مرخصی تشویقی به ادارات متخلف دولتی
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

مرخصی تشویقی به ادارات متخلف دولتی

سقف انتصاب دستیار و مشاور در دستگاه‌های دولتی ۵ نفر شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

سقف انتصاب دستیار و مشاور در دستگاه‌های دولتی ۵ نفر شد

قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین استخدامی نیازمند پالایش است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین استخدامی نیازمند پالایش است

چند ابهام در حکم حقوقی آقای استاندار
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

چند ابهام در حکم حقوقی آقای استاندار

نظام‌های جبران خدمت در ایران در مسابقه با نرخ تورم بازنده‌اند
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

نظام‌های جبران خدمت در ایران در مسابقه با نرخ تورم بازنده‌اند

فوق‌العاده خاص به ایستگاه قوه‌قضائیه رسید
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

فوق‌العاده خاص به ایستگاه قوه‌قضائیه رسید

منافع قشر ضعیف، قربانی رضایت طبقه‌ای خاص
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

منافع قشر ضعیف، قربانی رضایت طبقه‌ای خاص

ضرورت ایجاد «سازمان مهاجران و اتباع خارجی»  قبل از پایان دولت دوازدهم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ضرورت ایجاد «سازمان مهاجران و اتباع خارجی» قبل از پایان دولت دوازدهم

چرا افراد با کار مشابه دستمزد متفاوت می گیرند؟
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

چرا افراد با کار مشابه دستمزد متفاوت می گیرند؟

مستثنی شدن کل دستگاه از قانون به بهانه یک شغل
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

مستثنی شدن کل دستگاه از قانون به بهانه یک شغل