اعتبار چک با قانون جدید افزایش می‌یابد؟
اخبار جدید اقتصادی

اعتبار چک با قانون جدید افزایش می‌یابد؟

بررسی جزئیات استعلام چک صیاد از طریق پیامک
اخبار جدید اقتصادی

بررسی جزئیات استعلام چک صیاد از طریق پیامک

سامانه چک الکترونیک رونمایی شد
اخبار جدید اقتصادی

سامانه چک الکترونیک رونمایی شد

فردا چک الکترونیکی رونمایی می‌شود
اخبار جدید اقتصادی

فردا چک الکترونیکی رونمایی می‌شود

شناخت مردم از چک‌های جدید ضعیف است
اخبار جدید اقتصادی

شناخت مردم از چک‌های جدید ضعیف است

ناآگاهی معامله‌گران چک به حقوق قانونی خود کار دست‌شان داد
اخبار جدید اقتصادی

ناآگاهی معامله‌گران چک به حقوق قانونی خود کار دست‌شان داد

قانون چک باعث بازگشت اعتبار چک شد
اخبار جدید اقتصادی

قانون چک باعث بازگشت اعتبار چک شد

کاهش چک‌های برگشتی با مسدودسازی حساب بانکی صادرکنندگان چک برگشتی
اخبار جدید اقتصادی

کاهش چک‌های برگشتی با مسدودسازی حساب بانکی صادرکنندگان چک برگشتی

نحوه اطلاع از وضعیت مسدود بودن چک برگشتی
اخبار جدید اقتصادی

نحوه اطلاع از وضعیت مسدود بودن چک برگشتی

چه زمانی نمی توان چک کشید؟/ صدور 180 میلیون فقره چک صیادی در ۱۴۰۰
اخبار جدید اقتصادی

چه زمانی نمی توان چک کشید؟/ صدور 180 میلیون فقره چک صیادی در ۱۴۰۰

top