اخبار جدید قم میزبان سیزدهمین سفر استانی رییس‌جمهور