دردسرهای بی پایان قیر تهاتری/ اصلاح قانون به سود فساد قیر رایگان؟
اخبار جدید اقتصادی

دردسرهای بی پایان قیر تهاتری/ اصلاح قانون به سود فساد قیر رایگان؟

تخصیص قیر رایگان مصوب در بودجه ۱۴۰۱ به دستگاه های اجرایی
اخبار جدید اقتصادی

تخصیص قیر رایگان مصوب در بودجه ۱۴۰۱ به دستگاه های اجرایی

نخستین همایش بزرگداشت روز صنعت قیر ایران برگزار شد
اخبار جدید اقتصادی

نخستین همایش بزرگداشت روز صنعت قیر ایران برگزار شد

سهم اندک صنعت قیر ایران از بازار جهانی
اخبار جدید اقتصادی

سهم اندک صنعت قیر ایران از بازار جهانی

مهلت دو هفته‌ای مجلس به وزارت نفت برای اجرای قانون قیر تهاتری
اخبار جدید اقتصادی

مهلت دو هفته‌ای مجلس به وزارت نفت برای اجرای قانون قیر تهاتری

طرح تمدید زمان تحویل قیر مغایر قانون اساسی است
اخبار جدید سیاسی

طرح تمدید زمان تحویل قیر مغایر قانون اساسی است

بیش از سه هزار تن قیر رایگان در شهرداری‌های استان زنجان توزیع شده است
اخبار جدید اقتصادی

بیش از سه هزار تن قیر رایگان در شهرداری‌های استان زنجان توزیع شده است

قیر رایگان، امسال هم رانتی شد/ رانت پاشی ۶.۷ هزار میلیارد تومانی
اخبار جدید اقتصادی

قیر رایگان، امسال هم رانتی شد/ رانت پاشی ۶.۷ هزار میلیارد تومانی

قیر رایگان برای دستگاه‌های اجرایی
اخبار جدید اقتصادی

قیر رایگان برای دستگاه‌های اجرایی

تکلیف صادرکنندگان قیر مشخص شد/اول تامین نیاز داخل بعد صادرات
اخبار جدید اقتصادی

تکلیف صادرکنندگان قیر مشخص شد/اول تامین نیاز داخل بعد صادرات