نرخ ارز در بازار آزاد ۲۰ بهمن ۱۴۰۰؛ دلار ۲۴ هزار و ۵۹۶ تومان است
اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۰ بهمن ۱۴۰۰؛ دلار ۲۴ هزار و ۵۹۶ تومان است

نرخ ارز در بازار آزاد ۱۱ دی ۱۴۰۰؛ ثبات نرخ ارز در بازار
اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد ۱۱ دی ۱۴۰۰؛ ثبات نرخ ارز در بازار

نرخ ارز در بازار آزاد ۱۸ آذر ۱۴۰۰؛ دلار ۲۷ هزار و ۷۶۷ تومان است
اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد ۱۸ آذر ۱۴۰۰؛ دلار ۲۷ هزار و ۷۶۷ تومان است

نرخ ارز در بازار آزاد ۸ آذر ۱۴۰۰؛ دلار ۲۷ هزار و ۴۶۰ تومان است
اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد ۸ آذر ۱۴۰۰؛ دلار ۲۷ هزار و ۴۶۰ تومان است

نرخ ارز در بازار آزاد ۱۹ آبان ۱۴۰۰/ روند صعودی نرخ ارز ادامه دارد
اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد ۱۹ آبان ۱۴۰۰/ روند صعودی نرخ ارز ادامه دارد

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۳ مهر ۱۴۰۰/ دلار ۲۶ هزار و ۵۲۶ تومان است
اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۳ مهر ۱۴۰۰/ دلار ۲۶ هزار و ۵۲۶ تومان است

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۸ مرداد ۱۴۰۰؛/ ثبات نرخ ارز ادامه دارد
اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۸ مرداد ۱۴۰۰؛/ ثبات نرخ ارز ادامه دارد

قیمت ارز دولتی ۲۰ مرداد ۱۴۰۰/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
اخبار جدید اقتصادی

قیمت ارز دولتی ۲۰ مرداد ۱۴۰۰/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد

قیمت ارز دولتی ۱۹ مرداد ۱۴۰۰/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
اخبار جدید اقتصادی

قیمت ارز دولتی ۱۹ مرداد ۱۴۰۰/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد

نرخ ارز در بازار آزاد ۱۵ مرداد ۱۴۰۰/ دلار ۲۵ هزار و ۲۵۵ تومان است
اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد ۱۵ مرداد ۱۴۰۰/ دلار ۲۵ هزار و ۲۵۵ تومان است