اخبار جدید قیمت مسکن

با ۵ میلیارد تومان در کدام مناطق تهران می‌توان خانه خرید؟

با ۵ میلیارد تومان در کدام مناطق تهران می‌توان خانه خرید؟