قیمت نفت خام به ۱۰۹ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۸ اردیبهشت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت خام به ۱۰۹ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۸ اردیبهشت

نفت خام به ۱۰۸ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۶ اردیبهشت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نفت خام به ۱۰۸ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۶ اردیبهشت

نفت خام صعود کرد/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۲ اردیبهشت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نفت خام صعود کرد/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۲ اردیبهشت

قیمت نفت تا پیش از امروز ۱۹ اردیبهشت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت تا پیش از امروز ۱۹ اردیبهشت

نفت خام در روند نزولی/قیمت نفت تا پیش از امروز ۱۴ اردیبهشت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نفت خام در روند نزولی/قیمت نفت تا پیش از امروز ۱۴ اردیبهشت

بنزین ۳.۵ دلار شد/قیمت نفت تا پیش از امروز ۱۳ اردیبهشت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بنزین ۳.۵ دلار شد/قیمت نفت تا پیش از امروز ۱۳ اردیبهشت

نفت خام صعود کرد/قیمت نفت تا پیش از امروز ۸ اردیبهشت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نفت خام صعود کرد/قیمت نفت تا پیش از امروز ۸ اردیبهشت

نفت سقوط کرد/ قیمت نفت امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نفت سقوط کرد/ قیمت نفت امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت نفت‌خام به ۱۰۳ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲ اردیبهشت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت‌خام به ۱۰۳ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲ اردیبهشت

قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۷ فروردین
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۷ فروردین

قیمت نفت‌خام به ۱۰۶ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۶ فروردین
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت‌خام به ۱۰۶ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۶ فروردین

قیمت نفت‌خام به ۱۰۴ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۵فروردین
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت‌خام به ۱۰۴ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۵فروردین

قیمت نفت‌خام به ۱۰۰ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۴ فروردین
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت‌خام به ۱۰۰ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۴ فروردین

قیمت نفت‌خام به ۹۷ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۱ فروردین
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت‌خام به ۹۷ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۱ فروردین

نفت‌خام به ۱۰۰ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۱۲ فروردین
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نفت‌خام به ۱۰۰ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۱۲ فروردین

قیمت نفت‌خام به ۱۱۲ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۷ فروردین
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت‌خام به ۱۱۲ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۷ فروردین

قیمت نفت‌خام به کانال ۱۱۴ دلار برگشت/قیمت نفت تا پیش از امروز ۴ فروردین
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت‌خام به کانال ۱۱۴ دلار برگشت/قیمت نفت تا پیش از امروز ۴ فروردین

قیمت نفت به ۱۰۳ دلار رسید/ قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۷ اسفند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت به ۱۰۳ دلار رسید/ قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۷ اسفند

روند کاهش قیمت نفت ادامه دارد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

روند کاهش قیمت نفت ادامه دارد

قیمت نفت خام به مرز ۱۳۰ دلار رسید
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت خام به مرز ۱۳۰ دلار رسید