نفت سقوط کرد/ قیمت نفت امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
اخبار جدید اقتصادی

نفت سقوط کرد/ قیمت نفت امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

قیمت نفت‌خام به ۱۰۳ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲ اردیبهشت
اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت‌خام به ۱۰۳ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲ اردیبهشت

قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۷ فروردین
اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۷ فروردین

قیمت نفت‌خام به ۱۰۶ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۶ فروردین
اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت‌خام به ۱۰۶ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۶ فروردین

قیمت نفت‌خام به ۱۰۴ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۵فروردین
اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت‌خام به ۱۰۴ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۵فروردین

قیمت نفت‌خام به ۱۰۰ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۴ فروردین
اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت‌خام به ۱۰۰ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۴ فروردین

قیمت نفت‌خام به ۹۷ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۱ فروردین
اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت‌خام به ۹۷ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۲۱ فروردین

نفت‌خام به ۱۰۰ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۱۲ فروردین
اخبار جدید اقتصادی

نفت‌خام به ۱۰۰ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۱۲ فروردین

قیمت نفت‌خام به ۱۱۲ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۷ فروردین
اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت‌خام به ۱۱۲ دلار رسید/قیمت نفت تا پیش از امروز ۷ فروردین

قیمت نفت‌خام به کانال ۱۱۴ دلار برگشت/قیمت نفت تا پیش از امروز ۴ فروردین
اخبار جدید اقتصادی

قیمت نفت‌خام به کانال ۱۱۴ دلار برگشت/قیمت نفت تا پیش از امروز ۴ فروردین

top