کاهش شدید ارزش پوند انگلیس
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

کاهش شدید ارزش پوند انگلیس

کاهش قیمت ۲۱ ارز در بازار بین بانکی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش قیمت ۲۱ ارز در بازار بین بانکی

آخرین نرخ ارز چهارشنبه ۱۱ اسفند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آخرین نرخ ارز چهارشنبه ۱۱ اسفند

کاهش قیمت ۳۳ ارز در بازار بین بانکی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش قیمت ۳۳ ارز در بازار بین بانکی

افزایش قیمت ۱۳ ارز در بازار بین بانکی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش قیمت ۱۳ ارز در بازار بین بانکی

کاهش قیمت ۳۰  ارز در بازار بین‌بانکی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش قیمت ۳۰ ارز در بازار بین‌بانکی

آخرین نرخ ارز سه‌شنبه ۲۸دی ۱۴۰۰
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آخرین نرخ ارز سه‌شنبه ۲۸دی ۱۴۰۰

افزایش قیمت ۱۶ ارز در بازار بین بانکی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش قیمت ۱۶ ارز در بازار بین بانکی

افزایش قیمت ۱۸ ارز در بازار بین بانکی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش قیمت ۱۸ ارز در بازار بین بانکی

کاهش قیمت ۲۰ ارز در بازار بین بانکی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش قیمت ۲۰ ارز در بازار بین بانکی

آخرین نرخ ارز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آخرین نرخ ارز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

کاهش قیمت ۲۳ ارز در بازار بین بانکی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش قیمت ۲۳ ارز در بازار بین بانکی

بانک مرکزی از کاهش نرخ رسمی ۲۱ ارز خبر داد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بانک مرکزی از کاهش نرخ رسمی ۲۱ ارز خبر داد