آخرین اخبار لئاندرو پادوانی - اخبار جدید

لئاندرو پادوانی

پادوانی: با ۷۰ درصد معلولیت رو به رو هستم اما باشگاه استقلال مرا رها کرده است

پادوانی: با ۷۰ درصد معلولیت رو به رو هستم اما باشگاه استقلال مرا رها کرده است

پادوانی از دست استقلالی ها به ستوه آمد: هنوز پولی نگرفتم ؛ استقلال را دوست دارم ولی می توانم از این تیم شکایت کنم

پادوانی از دست استقلالی ها به ستوه آمد: هنوز پولی نگرفتم ؛ استقلال را دوست دارم ولی می توانم از این تیم شکایت کنم