رئیس‌جمهور در سازمان ملل خطوط اصلی نظام را بیان کرد/ ایران به دنبال قهر کردن با دنیا نیست
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

رئیس‌جمهور در سازمان ملل خطوط اصلی نظام را بیان کرد/ ایران به دنبال قهر کردن با دنیا نیست

رئیس‌جمهور باید تخصص و تعهد را در نظر بگیرد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

رئیس‌جمهور باید تخصص و تعهد را در نظر بگیرد

دولت سیزدهم با مشکلات زیادی روبه‌رو است/ دولتی‌ها پاسخگو باشند
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

دولت سیزدهم با مشکلات زیادی روبه‌رو است/ دولتی‌ها پاسخگو باشند

مسائل نظام و حل مشکلات مردم دغدعه رییسی است/ رییسی از متخصصان بدون گرایش تند استفاده می‌کند/ رییسی حتما افرادی را از شورای وحدت و ائتلاف در دولت خود دارد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

مسائل نظام و حل مشکلات مردم دغدعه رییسی است/ رییسی از متخصصان بدون گرایش تند استفاده می‌کند/ رییسی حتما افرادی را از شورای وحدت و ائتلاف در دولت خود دارد

ریزش آمار رییسی در نظر سنجی ها، نظرسازی است/ من اگر جای جلیلی بودم انصراف می‌دادم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ریزش آمار رییسی در نظر سنجی ها، نظرسازی است/ من اگر جای جلیلی بودم انصراف می‌دادم

همتی رئیس‌جمهور شود، می‌گوید اختیارات ندارم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

همتی رئیس‌جمهور شود، می‌گوید اختیارات ندارم

دیگر کاندیداهای اصولگرا به نفع رئیسی کنار بروند / باید برای افرادی که به نفع دیگری کنار نمی‌روند تاسف خورد/ اصللاح طلبان افرادی را وارد میدان کردند که شانس کمتری برای تایید صلاحیت داشتند
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

دیگر کاندیداهای اصولگرا به نفع رئیسی کنار بروند / باید برای افرادی که به نفع دیگری کنار نمی‌روند تاسف خورد/ اصللاح طلبان افرادی را وارد میدان کردند که شانس کمتری برای تایید صلاحیت داشتند