آخرین اخبار لایحه دولت - اخبار جدید

لایحه دولت

تصویب دو فوریت لایحه «افزایش سرمایه از طریق صرف سهام» نشان از تقویت جهش تولید دارد

تصویب دو فوریت لایحه «افزایش سرمایه از طریق صرف سهام» نشان از تقویت جهش تولید دارد