اخبار جدید لرستان، مقصد یازدهمین سفر استانی رییس‌جمهوری