آخرین اخبار ليبي - اخبار جدید

ليبي

وعده نخست وزیر لیبی به انجام اصلاحات در پی تشدید اعتراضات/درخواست سازمان ملل برای مذاکره سیاسی

وعده نخست وزیر لیبی به انجام اصلاحات در پی تشدید اعتراضات/درخواست سازمان ملل برای مذاکره سیاسی