آخرین اخبار لیگ نوزدهم - اخبار جدید

لیگ نوزدهم

فشردگی در بالای جدول لیگ برتر فوتبال ؛ جذابیت هفته های پایانی

فشردگی در بالای جدول لیگ برتر فوتبال ؛ جذابیت هفته های پایانی

بررسی ضرر مالیاتی فوتبالیست ها در صورت لغو لیگ ؛ آپشن های قرارداد هم باعث نگرانی است

بررسی ضرر مالیاتی فوتبالیست ها در صورت لغو لیگ ؛ آپشن های قرارداد هم باعث نگرانی است

خبر رئیس جمهور ،‌ امید اصلی پرسپولیس برای ادامه یافتن لیگ نوزدهم

خبر رئیس جمهور ،‌ امید اصلی پرسپولیس برای ادامه یافتن لیگ نوزدهم