آخرین اخبار ماسک اجباری - اخبار جدید

ماسک اجباری

شرایط استان تهران نگران کننده است/ استفاده از ماسک راه جلوگیری از ابتلا

شرایط استان تهران نگران کننده است/ استفاده از ماسک راه جلوگیری از ابتلا

مردم ماسک نزنند،خدمات دولتی ارائه نمی‌شود/ابتلا به کرونا ننگ نیست

مردم ماسک نزنند،خدمات دولتی ارائه نمی‌شود/ابتلا به کرونا ننگ نیست