توقف تولید ماسک در آلمان
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

توقف تولید ماسک در آلمان

آیین جدید در کشور!
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

آیین جدید در کشور!

ماسک زدن تنفس را مختل می‌کند
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

ماسک زدن تنفس را مختل می‌کند

جولان اومیکرون درآمریکا ادامه دارد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

جولان اومیکرون درآمریکا ادامه دارد

لغو الزام استفاده از ماسک در مسکو
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

لغو الزام استفاده از ماسک در مسکو

در آمریکا دیگر زدن ماسک توصیه نمی‌شود
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

در آمریکا دیگر زدن ماسک توصیه نمی‌شود

ماسک و واکسن اختیاری شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

ماسک و واکسن اختیاری شد

یک معلم فرانسوی به دلیل عدم استفاده از ماسک از کار تعلیق شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

یک معلم فرانسوی به دلیل عدم استفاده از ماسک از کار تعلیق شد

در لبنان ماسک نزنید سوء پیشینه می گیرید/ علاقه بیروتی ها به درمان کرونا با داروهای گیاهی
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

در لبنان ماسک نزنید سوء پیشینه می گیرید/ علاقه بیروتی ها به درمان کرونا با داروهای گیاهی

عینکی هایی که ماسک میزنند حتما بخوانند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

عینکی هایی که ماسک میزنند حتما بخوانند