آخرین اخبار ماسک طبی - اخبار جدید

ماسک طبی

شیلد به اندازه ماسک در پیشگیری از کووید ۱۹ تاثیر ندارد

شیلد به اندازه ماسک در پیشگیری از کووید ۱۹ تاثیر ندارد

۲۵ درصد شهروندان ماسک نمی زنند/ مدت دورکاری باید افزایش یابد

۲۵ درصد شهروندان ماسک نمی زنند/ مدت دورکاری باید افزایش یابد