آخرین اخبار مالیات بر خانه‌های خالی - اخبار جدید

مالیات بر خانه‌های خالی

ثبات قیمت مسکن با اخذ مالیات از خانه‌های خالی / رشد بازارهای موازی، خانه را گران کرد

ثبات قیمت مسکن با اخذ مالیات از خانه‌های خالی / رشد بازارهای موازی، خانه را گران کرد