اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۲۰۰ کیلوگرم مواد محترقه غیرمجاز و پرخطر در مترو تهران کشف شد