آخرین اخبار مایک پمپئو - اخبار جدید

مایک پمپئو

پمپئو می‌خواهد قدری از حیثیت برباد رفته رژیم ترامپ را برگرداند

پمپئو می‌خواهد قدری از حیثیت برباد رفته رژیم ترامپ را برگرداند

خطیب زاده: وسواس فکری پمپئو درباره ایران باز هم عود کرده است

خطیب زاده: وسواس فکری پمپئو درباره ایران باز هم عود کرده است

پمپئو: ایران عامل بی‌ثباتی خاورمیانه است نه درگیری اسرائیل با فلسطینی‌ها!

پمپئو: ایران عامل بی‌ثباتی خاورمیانه است نه درگیری اسرائیل با فلسطینی‌ها!

پمپئو تنها نقش انشاء خوانی دیکته‌های ترامپ را بر عهده دارد

پمپئو تنها نقش انشاء خوانی دیکته‌های ترامپ را بر عهده دارد

خطیب زاده به پمپئو: برای تغییر مسیر و روش هیچ گاه دیر نیست

خطیب زاده به پمپئو: برای تغییر مسیر و روش هیچ گاه دیر نیست