آخرین اخبار مبارزه با فساد - اخبار جدید

مبارزه با فساد

امضا‌های طلایی باید به نفع تولید و اشتغال به کار آید/ در راه مبارزه با فساد، چشم به مجلس انقلابی داریم

امضا‌های طلایی باید به نفع تولید و اشتغال به کار آید/ در راه مبارزه با فساد، چشم به مجلس انقلابی داریم

تعیین اعضای هیئت رئیسه فراکسیون مبارزه با فساد/ عباس‌زاده رئیس شد

تعیین اعضای هیئت رئیسه فراکسیون مبارزه با فساد/ عباس‌زاده رئیس شد