آخرین اخبار متناسب‌سازی حقوق - اخبار جدید

متناسب‌سازی حقوق

انتقاد بازنشستگان از طرح همسان‌سازی حقوق/ «همسان‌سازی کردید یا صدقه‌سازی؟»

انتقاد بازنشستگان از طرح همسان‌سازی حقوق/ «همسان‌سازی کردید یا صدقه‌سازی؟»